Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt cuối) năm học 2019-2020

10-09-2020 09:00 Lượt xem: 485
Khoa Quản lý thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 3 (đợt cuối) đối với các sinh viên đã hoàn thành thực tập (phương án 1 và phương án 2) ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục, năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian thu hồ sơ: từ 8h30-11h thứ 2, ngày 14/09/2020

Địa điểm: Phòng 102 nhà A2 (Văn phòng khoa Quản lý)

Lưu ý:

- Khoa chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ xác nhận đã thông báo cụ thể tới sinh viên trong các thông báo trước, không thu nếu thiếu bất kỳ giấy tờ nào

- Sau thời gian trên sinh viên nào không nộp hồ sơ, sinh viên đó sẽ phải thực tập lại.

Trân trọng thông báo./.