Hôm nay:

Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp khóa 10 năm học 2019-2020

04-06-2020 00:00 Lượt xem: 664
Để chuẩn bị cho việc chấm khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 10 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp lại khoa

Hạn nộp: trước 11h, sáng thứ 2 ngày 15/06/2020
Số lượng: 03 quyển (in bìa thường, có giấy bóng kính) + 03 quyển tóm tắt
Dự kiến thời gian chấm khóa luận: Từ 22/6/2020 đến 26/6/2020 (Sinh viên chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của khoa)
Lưu ý:

1. Tất cả các quyển chính và tóm tắt của khóa luận phải có đầy đủ chữ ký của sinh viên và xác nhận của giảng viên hướng dẫn trước khi nộp về khoa. Khóa luận phải tuân thủ đúng tên đề tài đã đăng ký cuối cùng, không được thêm bớt từ hay thông tin. Nếu sinh viên cố tình vi phạm, sai lệch với tên đề tài đã đăng ký theo quyết định giao đề tài, sinh viên tự chịu trách nhiệm với kết quả của mình.

2. Ngày 26/12/2019, Giám đốc Học viện đã ban hành Thông báo số 730/HVQLGD – ĐT về việc Ban hành Quy định về thực tập, khóa luận, đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy theo hình thức tín chỉ.

Mục 2.4. Điều kiện để sinh viên được bảo vệ, chấm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp quy định như sau:

Sinh viên đã được giao làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp được đánh giá đồ án, khóa luận khi:

– Sinh viên đã tích lũy hết các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần khóa luận tốt nghiệp)

– Được giảng viên hướng dẫn cho phép đưa khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp ra đánh giá.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian sinh viên thực tập tốt nghiệp diễn ra cùng thời gian khóa luận tốt nghiệp,do đó Điều kiện để sinh viên được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp về tích lũy các học phần trong chương trình đào tạo (theo thông báo số 730/HVQLGD – ĐT) sẽ không bao gồm học phần thực tập tốt nghiệp.

Căn cứ các quy định Học viện đã ban hành, Khoa sẽ xét duyệt và thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đánh giá khóa luận tốt nghiệp trong thông báo tiếp theo, sinh viên chú ý theo dõi.

Trân trọng thông báo./.