Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp khóa 12 năm học 2021-2022

04-05-2022 00:00 Lượt xem: 337
Để chuẩn bị cho việc chấm khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 12 ngành Quản lý giáo dục hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp về khoa.

Hạn nộp: trước 16h, thứ 2 ngày 16/05/2022
Số lượng: 03 quyển (in bìa thường, có giấy bóng kính) + 03 quyển tóm tắt
Dự kiến thời gian chấm khóa luận: Từ 19/05/2022 đến 27/05/2022 (Sinh viên chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của khoa)
Lưu ý:

1. Tất cả các quyển chính và tóm tắt của khóa luận phải có đầy đủ chữ ký của sinh viên và xác nhận của giảng viên hướng dẫn trước khi nộp về khoa. Khóa luận phải tuân thủ đúng tên đề tài đã đăng ký cuối cùng, không được thêm bớt từ hay thông tin. Nếu sinh viên cố tình vi phạm, sai lệch với tên đề tài đã đăng ký theo quyết định giao đề tài, sinh viên tự chịu trách nhiệm với kết quả của mình.

2. Điều kiện để sinh viên được bảo vệ, chấm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp quy định như sau:

Sinh viên đã được giao làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp được đánh giá đồ án, khóa luận khi:

– Sinh viên đã tích lũy hết các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần khóa luận tốt nghiệp)

– Được giảng viên hướng dẫn cho phép đưa khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp ra đánh giá.

Căn cứ các quy định Học viện đã ban hành, Khoa sẽ xét duyệt và thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đánh giá khóa luận tốt nghiệp trong thông báo tiếp theo, sinh viên chú ý theo dõi.

Trân trọng thông báo./.