Thông báo về việc Thay đổi địa điểm thi môn Triết học - phòng thi số 17

02-01-2021 10:00 Lượt xem: 326

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI SỐ 17 MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN (NGÀY THI 4/1/2021)

Địa điểm cũ: 103-B2

Địa điểm mới: 203-B2