THÔNG BÁO Về việc thay đổi lịch thi Tiếng Anh tương đương trình độ B1 đợt 2 năm 2020

01-12-2020 10:00 Lượt xem: 621

Ngày 28/10/2020, Học viện Quản lý giáo dục đã có Thông báo số 686/TB-HVQLGD về việc tổ chức thi và cấp chứng nhận đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ B1 dành cho sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện. Theo đó, thời gian tổ chức thi: Thứ bảy, ngày 12/12/2020.

Căn cứ tình hình thực tế, Học viện Quản lý giáo dục thông báo lịch thi điều chỉnh như sau:

- Thời gian tổ chức thi: Thứ bảy, ngày 09/01/2021

- Địa điểm thi: Giảng đường B1.

 Học viện Quản lý giáo dục thông báo thay đổi lịch thi để các đơn vị, sinh viên đã đăng ký thi, các bộ phận có liên quan biết và thực hiện.