Hôm nay:

Thông báo về việc thực hiện khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trên phần mềm khảo sát

28-12-2020 09:00 Lượt xem: 305
Học viên quản lý giáo dục đã triển khai phần mềm khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, yêu cầu sinh viên thực hiện khảo sát trên phần mềm nghiêm túc.

Hiện nay, Học viên quản lý giáo dục  đã triển khai phần mềm khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Để công tác khảo sát người học trên phần mềm đạt hiệu quả, Học viện xin thông báo kể từ ngày kết thúc học phần đến ngày 20/01/2021, sinh viên thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi người học của hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì I năm học 2020- 2021 trên cổng thông tin khaosat.naem.edu.vn được tích hợp trên phần mềm quản lý đào tạo.

Học viện yêu cầu tất cả các sinh viên nghiêm túc thực hiện trả lời khảo sát ý kiến phản hồi người học của hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Hướng dẫn các bước trả lời khảo sát:

  1. Vào link khảo sát: khaosat.naem.edu.vn
  2. Vào trang đăng nhập cho sinh viên
  3. Đăng nhập vào trang với tài khoản và mật khẩu giống như cổng đào tạo
  4. Tiến hành khảo sát 

Lưu ý: Nếu sinh viên không thực hiện làm khảo sát của môn học nào, sinh viên đó sẽ không xem được kết quả học tập của môn học đó.

Thời gian khảo sát phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 20/01/2021.

Thông báo chính thức trên: 

https://drive.google.com/file/d/11FQwgWmYjT2lTfwspiVFnoA1xtZxCKBa/view?usp=sharing