Thông báo về việc tổ chức học phần Phương pháp tính và Toán cao cấp 3 (dành cho sinh viên khóa 8-11)

18-08-2022 00:00 Lượt xem: 488

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học lớp Phương pháp tính và Toán cao cấp 3 (dành cho sinh viên khóa 8-11):

Thời gian: Bắt đầu từ tuần học ngày 22/8/2022

STT Tên học phần Mã lớp học phần Thời khóa biểu Địa điểm Giảng viên
1 Phương pháp tính CN117K11.1_LT Thứ 5 (Tiết 1-4) 201B1 Đỗ Viết Tuân
2 Toán cao cấp 3 CN115.K11.1_LT Thứ 2 (Tiết 5-7) - Thứ 4 (Tiết 1-3) 102B2 - 101B1 Nguyễn Ngọc Anh