Thông báo về việc tổ chức lớp học phần Trí tuệ nhân tạo (Học kỳ 1, năm học 2022-2023)

23-08-2022 00:00 Lượt xem: 418

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1, năm học 2022-2023 và số lượng sinh viên đăng ký học Học phần Trí tuệ nhân tạo, Phòng Đào tạo thông báo điểu chỉnh việc tổ chức lớp tín chỉ như sau:

- Số lượng: Chuyển từ 02 lớp thành 01 lớp.

- Thời khóa biểu: Chủ nhật (Tiết 5-8).

- Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 28/8/2022.

Phòng Đào tạo đã thực hiện điều chỉnh đăng ký học của sinh viên trên Cổng thông tin đào tạo. Sinh viên kiểm tra thông tin lớp học, nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp (SĐT 02436648719).

Trân trọng./.