Hôm nay:

Thông báo V/v cho phép nghỉ học trên lớp, tham gia tuần định hướng và sinh hoạt công dân năm 2020 đối với sinh viên Đại học chính quy Khóa 14

12-10-2020 00:00 Lượt xem: 474

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2020-2021, Học viện Quản lý giáo dục thông báo cho phép nghỉ học trên lớp, tham gia tuần định hướng và sinh hoạt công dân năm 2020 đối với sinh viên Đại học chính quy, cụ thể như sau: 

  1. Sinh viên Khóa 14 được nghỉ học từ ngày 13/10/2020 đến hết ngày 18/10/2020 để tham dự tuần sinh hoạt công dân.
  2. Bắt đầu từ ngày 19/10/2020 sinh viên Khóa 14 trở lại học tập trên lớp theo thời khóa biểu đã được thông báo.

         Trong thời gian nghỉ học, sinh viên tham gia tuần định hướng và sinh hoạt công dân năm 2020 và thường xuyên cập nhật các thông báo của Học viện. Khi cần thêm thông tin, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo – Học viện Quản lý giáo dục; Số điện thoại: 02436648719 để được hỗ trợ.

        Trân trọng./.

Các em theo dõi lịch học tại: 

1.Thông báo cho phép nghỉ học: https://drive.google.com/file/d/13D_zaloaHu3hic3RZjwPLT4VoRGpwWEi/view?usp=sharing

2.Lịch học tuần định hướng công dân: https://drive.google.com/file/d/1LyDNz1fTqq9W5NSUw7pQiETUWojN8Bjl/view?usp=sharing