Thông tin tuyển sinh 2018

Xác nhận nhập học, thủ tục nhập học, danh sách trúng tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo thời gian xác nhận nhập học, danh sách trúng tuyển, thủ tục và thời gian nhập học đại học hệ chính quy năm 2018 đợt 1 của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục vừa thông qua điểm chuẩn 2018 hệ đại học chính quy.

Thông báo ngưỡng điểm Đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2018