Hôm nay:

Tổ chức học kỳ phụ năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

28-04-2019 09:00 Lượt xem:

 Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2018 - 2019, Học viện thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2018-2019 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận đề xuất:

Sinh viên đăng ký đề xuất mở lớp học phần trên cổng thông tin đăng ký học từ ngày 13/5 đến ngày 31/5/2019. Sinh viên gặp vấn đề thiếu môn học trong danh mục đăng ký liên hệ phòng Đào tạo (Phòng 106A1 - điện thoại: 02436648719 - fb: fb.com/daotao.naem.edu.vn

Sau khi hết thời gian nhận đơn đăng ký nguyện vọng mở lớp, phòng Đào tạo sẽ tổng hợp và thông báo danh sách các môn học tổ chức trong học kỳ phụ.

2. Thời gian tổ chức đăng ký

Sinh viên đăng ký học trên Cổng thông tin đăng ký học (http://daotao.naem.edu.vn) từ ngày 24/06 đến 26/06/2019.

3. Thời gian học và tổ chức thi

- Thời gian giảng dạy 05 tuần từ ngày 08/07 đến ngày 03/08/2019

- Thời gian tổ chức thi 01 tuần từ ngày 05/08 đến ngày 11/08/2019, hoàn thành chấm thi trước ngày 16/08/2019.

5. Khối lượng đăng ký học tập: Tối đa 10 tín chỉ

Chú ý: Sinh viên không được rút bớt học phần đã đăng ký. Kết quả đăng ký học phần của đợt học là kết quả đăng ký học lần cuối cùng của sinh viên trên cổng thông tin đăng ký học trong thời gian đăng ký học theo quy định.

Trân trọng thông báo./.