Hôm nay:

Tổ chức thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018 - 2019

11-02-2019 00:00 Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục dành cho sinh viên Đại học chính quy;

Căn cứ Công văn số 610/HVQLGD-ĐT ngày 23/10/2018 của Học viện Quản lý giáo dục về việc thực tập cơ sở dành cho sinh viên đại học chính quy ;

Để triển khai theo đúng kế hoạch, Học viện thông báo  kế hoạch tổ chức thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Điều kiện thực tập cơ sở.

- Sinh viên tích lũy tối thiểu ½ khối lượng kiến thức của ngành đào tạo.

- Sinh viên đã tích lũy đủ các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, không bao gồm các học phần tự chọn.

- Sinh viên đăng ký thực tập theo đúng quy định. Những sinh viên đủ điều kiện nhưng không đăng ký thực tập cơ sở thì không được công nhận kết quả thực tập cơ sở.

2. Thời gian thực tập.

- Thời gian từ ngày 08/04/2019, sinh viên thực tập theo phương án thực tập ½ ngày, trong thời gian thực tập cơ sở sinh viên vẫn học các học phần khác.

3. Thời gian, quy trình tổ chức thực tập cơ sở đợt 1.

 

Bước

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Bước 1

Các khoa tổ chức cho sinh viên đăng ký thực tập.

Các Khoa

Phòng Đào tạo (Các Khoa nhận giấy giới thiệu tại phòng Đào tạo vào ngày 04/03/2019)

Từ 11/03/2019 đến 21/03/2019

Bước 2

Các khoa xét duyệt sinh viên đủ điều kiện thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, gửi phòng Đào tạo để trình lãnh đạo Học viện phê duyệt.

Các Khoa, Cố vấn học tập.

Phòng Đào tạo (chuyên viên Phạm Lan Phương)  

Các Khoa hoàn thành và gửi danh sách sinh viên đăng ký đủ điều kiện thực tập và giảng viên hướng dẫn về phòng Đào tạo trước ngày 27/03/2019.

Bước 3

Hướng dẫn thực tập cho sinh viên.

Các Khoa

 

Hoàn thành trước ngày 05/04/2019.

Bước 4

Sinh viên thực tập, trong quá trình thực tập phải thực hiện theo các quy định thực tập của khoa, chủ động liên hệ và báo cáo giảng viên hướng dẫn theo kế hoạch và báo cáo các vấn đề phát sinh.

Sinh viên.

Các khoa, giảng viên hướng dẫn, Phòng Đào tạo.

Thời gian thực tập tính từ ngày 08/04/2019.

Bước 5

Nộp hồ sơ thực tập cơ sở theo quy định của khoa.

Sinh viên.

Các Khoa.

Hoàn thành chậm nhất sau 1 tuần kể từ ngày kết thúc thực tập theo quy định của Khoa.

Bước 6

Đánh giá kết quả thực tập cơ sở.

Các khoa.

Phòng Đào tạo.

Hoàn thành trong thời gian 1 tuần kể từ ngày kết thúc thời gian sinh viên nộp hồ sơ thực tập cơ sở.

 

Nhận được thông báo này, đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.