Hôm nay:

Tốt nghiệp

Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 (cập nhật ngày 29/7, và danh sách cần bổ sung hồ sơ)

Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 (cập nhật ngày 29/7, và danh sách cần bổ sung hồ sơ)

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp khóa 7 (Đợt 2)

Học viện thông báo đến sinh viên kết quả điểm thi tốt nghiệp khóa 7 (Đợt 2).

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 8 (đào tạo theo hệ thống tín chỉ) đợt 1 năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống chế tín chỉ như sau: