Hôm nay:

Tốt nghiệp

Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 (cập nhật ngày 29/7, và danh sách cần bổ sung hồ sơ)

Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 (cập nhật ngày 29/7, và danh sách cần bổ sung hồ sơ)

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp khóa 7 (Đợt 2)

Học viện thông báo đến sinh viên kết quả điểm thi tốt nghiệp khóa 7 (Đợt 2).

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 8 (đào tạo theo hệ thống tín chỉ) đợt 1 năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống chế tín chỉ như sau:

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc kế hoạch các đợt xét tốt nghiệp và thủ tục đăng ký xét tốt nghiệp năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống chế tín chỉ như sau: