Hôm nay:

Tốt nghiệp

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc kế hoạch các đợt xét tốt nghiệp và thủ tục đăng ký xét tốt nghiệp năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống chế tín chỉ như sau: