Hôm nay:

Trả lời các vấn đề liên quan tới đăng ký học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 - đợt 1

11-05-2019 00:00 Lượt xem:

Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức đợt đăng ký các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp vào thời gian từ ngày 07 đến ngày 08/05/2019 và tiếp nhận các vấn đề liên quan tới đợt đăng ký học, theo đó Phòng Đào tạo đã nhận được một số vấn đề thắc mắc của sinh viên:

- Ngành Tâm lý học giáo dục: Có 4 đơn đăng ký học, trong đó 03 phòng Đào tạo đã đăng ký, 01 sinh viên không đăng ký được do đã đăng ký 25 tín chỉ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 nên lịch học trùng.

- Ngành Quản lý giáo dục: có 18 đơn đăng ký học và đổi lịch học, trong đó có 11 đơn phòng Đào tạo đã đăng ký học; 07 sinh viên không đăng ký học vì các lý do: 02 sinh viên không đủ điều kiện đăng ký, 04 sinh viên đã đăng ký nhiều học phần trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 do đó trùng lịch học nên không đăng ký được, 01 sinh viên đổi lịch học.

- Ngành Giáo dục học: có 01 đề nghị kèm theo danh sách 19 sinh viên, các sinh viên trong danh sách không đăng ký được các học phần do trùng lịch học với các học phần đã đăng ký (các sinh viên đã đăng ký từ 09 đến 16 tín chỉ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019).

-  Ngành Kinh tế giáo dục: Có 09 đơn đăng ký học, tuy nhiên sinh viên đã đăng ký nhiều học phần trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 (từ 15 đến 28 tín chỉ) do đó trùng lịch học không đăng ký được.

Cụ thể danh sách từng sinh viên xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1GS6EvGTcV8z7WtayeZ24QlRqroo6WTEZ/view?usp=sharing

Phương hướng tới cho sinh viên không đăng ký học được đợt này:

- Sinh viên tập trung học tập và ôn thi Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 để đạt kết quả tốt nhất (thời gian thi từ 10/06 đến ngày 05/07/2019 do phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục đã có thông báo)

- Sinh viên đăng ký học môn học thay thế đợt từ ngày 08/07 đến ngày 03/08/2019 (cụ thể lịch đăng ký theo thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ), dự kiến mỗi môn học thay thế khóa luận sẽ tổ chức ít nhất 1 lớp.

- Học viện tổ tổ chức đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2019