Tuyển sinh Đại học năm 2018

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục vừa thông qua điểm chuẩn 2018 hệ đại học chính quy.

Thông báo ngưỡng điểm Đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2018

Thông báo thay đổi Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục đã Điều chỉnh, sửa đổi đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 thay thế cho Đề án tuyển sinh ngày 22/03/2018, theo đó có thay đổi các nội dung như sau:

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2018 của Học viện quản lý giáo dục (cập nhật ngày 28/5/2018)

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2018 của Học viện quản lý giáo dục (cập nhật ngày 28/5/2018)