Hôm nay:

Tuyển sinh Đại học

Thông tin tuyển sinh Đại học

Thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện Quản lý giáo dục thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1 như sau:

Xác nhận nhập học, thủ tục nhập học, danh sách trúng tuyển ĐHCQ đợt bổ sung năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo thời gian xác nhận nhập học, danh sách trúng tuyển, thủ tục và thời gian nhập học đại học hệ chính quy năm 2018 đợt bổ sung của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

Học viện Quản lý giáo dục công bố điểm trúng tuyển năm 2018

Năm 2018, Học viện Quản lý giáo dục có tất cả hơn 400 chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng 01 thuộc 05 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Tâm lý học lâm sàng, Giáo dục học, Kinh tế giáo dục và Quản lý giáo dục.