Hôm nay:

Tuyển sinh Đại học

Thông tin tuyển sinh Đại học

Thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện Quản lý giáo dục thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1 như sau:

Xác nhận nhập học, thủ tục nhập học, danh sách trúng tuyển ĐHCQ đợt bổ sung năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo thời gian xác nhận nhập học, danh sách trúng tuyển, thủ tục và thời gian nhập học đại học hệ chính quy năm 2018 đợt bổ sung của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

Học viện Quản lý giáo dục công bố điểm trúng tuyển năm 2018

Năm 2018, Học viện Quản lý giáo dục có tất cả hơn 400 chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng 01 thuộc 05 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Tâm lý học lâm sàng, Giáo dục học, Kinh tế giáo dục và Quản lý giáo dục.

Xác nhận nhập học, thủ tục nhập học, danh sách trúng tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo thời gian xác nhận nhập học, danh sách trúng tuyển, thủ tục và thời gian nhập học đại học hệ chính quy năm 2018 đợt 1 của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục vừa thông qua điểm chuẩn 2018 hệ đại học chính quy.

Thông báo ngưỡng điểm Đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2018

Thông báo thay đổi Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục đã Điều chỉnh, sửa đổi đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 thay thế cho Đề án tuyển sinh ngày 22/03/2018, theo đó có thay đổi các nội dung như sau:

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2018 của Học viện quản lý giáo dục (cập nhật ngày 28/5/2018)

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2018 của Học viện quản lý giáo dục (cập nhật ngày 28/5/2018)