Về việc đánh giá hết học phần học kỳ tự nguyện 2021

13-08-2021 09:00 Lượt xem: 1,221

     Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, sau khi trao đổi với các khoa, phòng Đảm bảo chất lượng tổng hợp phương án đánh giá hết học phần học kỳ tự nguyện năm 2021 (Tên file: Phương án đánh giá cuối kỳ HK tự nguyện 2021) và lên kế hoạch thi - bảo vệ bài tập lớn trực tuyến (file đính kèm: KH thi HK tu nguyen 2021) theo đề xuất từ các khoa. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục xin thông báo như sau:

- Đối với học phần đề xuất cho sinh viên làm tiểu luận cuối kỳ, giảng viên giao đề tài cho sinh viên làm tiểu luận trong buổi học cuối cùng, thống nhất với sinh viên về quy cách trình bày tiểu luận (đóng quyển, bìa mềm, ghi rõ tên học phần và tên sinh viên...) Thời gian nộp tiểu luận: Từ 30/8/2021 đến 3/9/2021 (trừ ngày lễ). Sinh viên có thể gửi tiểu luận về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục qua đường bưu điện.

- Đối với học phần bảo vệ bài tập lớn và thi trực tuyến, giảng viên giao bài tập cho sinh viên hoặc chuẩn bị đề thi trực tuyến, thông báo thời gian bảo vệ bài tập trực tuyến và thi trực tuyến theo kế hoạch thi đã thông báo trong file đính kèm.

https://docs.google.com/document/d/1lOMe49dDuqFc2ZLKEa_iv6hRRBx9I4DC/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1EE0W9N7FxqshuX3yuUhxEpWsXOZXxEfA/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true

Trân trọng thông báo!