Hôm nay:

Về việc nhắc nhở sinh viên thực hiện nề nếp học tập

17-09-2019 00:00 Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2019 – 2020; Sinh viên các lớp Đại học chính quy đã bắt đầu tham dự học kỳ 1 năm học 2019-2020 từ ngày 26/08/2019.

Hiện nay các lớp học đã ổn định, đa số các sinh viên đã tích cực tham gia học tập đầy đủ trên lớp. Tuy nhiên, qua phản hồi từ các giảng viên giảng dạy, có một bộ phận sinh viên chưa tích cực tham gia học tập, đăng ký học nhưng học nhầm lớp, đặc biệt một số sinh viên có đăng ký học nhưng không tham dự học tập trên lớp.

Theo quy định đào tạo, Sinh viên vắng mặt trên lớp quá 20% số tiết của học phần sẽ không được dự thi kết thúc học phần, (phải nhận điểm F là điểm học phần để tính vào điểm trung bình chung từng học kỳ) và phải đăng ký học lại học phần đó; Giảng viên sẽ cấm thi các sinh viên vắng mặt trên lớp quá số tiết học theo quy định.

Do đó, Học viện Quản lý giáo dục đề nghị các sinh viên tích cực hơn nữa trong công tác học tập, tham dự học đúng và tích cực lớp học phần đã đăng ký để đạt kết quả tốt nhất trong học tập.

Trân trọng thông báo.