Về việc: Thay đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021 của các khóa đào tạo trình độ đại học K12, K13, K14

14-06-2021 00:00 Lượt xem: 2,097

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-HVQLGD ngày 14/6/2021 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc chuyển đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021, các khóa đào tạo trình độ đại học K12, 13, 14, Học viện Quản lý giáo dục xin thông báo như sau:

1. Chuyển đối hình thức đánh giá học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021, các khóa đào tạo trình độ đại học K12, 13, 14. (Danh sách kèm theo). Những học phần khác sẽ được tổ chức thi ngay sau khi sinh viên trở lại học tập bình thường.

2. Đối với các học phần làm tiểu luận, Giảng viên các khoa giao đề tài tiểu luận và các yêu cầu về nội dung, dung lượng bài tiểu luận cho sinh viên trước ngày 25/6/2021.

3. Đối với các học phần thi vấn đáp, bảo vệ bài tập lớn, thi trắc nghiệm trực tuyến (Danh sách kèm theo), các khoa thông báo cho sinh viên, ra đề và nộp cho phòng Đảm bảo chất lượng, thời gian tổ chức thi trực tuyến từ ngày 5/7/2021 đến ngày 9/7/2021. (Lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau)

4. Do các điều kiện khách quan, sinh viên nếu không có nguyện vọng chuyển đổi hình thức đánh giá theo thông báo sẽ được thi tự luận ngay sau khi trở lại học tập bình thường, kết quả thi vẫn được tính là điểm thi lần 1. Những sinh viên không có nguyện vọng chuyển đổi hình thức đánh giá gửi email theo địa chỉ p.dbclgd@niem.edu.vn, ghi rõ Họ tên, mã sinh viên, ngày tháng năm sinh, học phần không chuyển đổi để Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục xem xét giải quyết. Hạn cuối cùng ngày 21/6/2021. Quá thời hạn trên nếu sinh viên không có ý kiến, coi như sinh viên đồng ý chuyển đổi hình thức đánh giá học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021.

5. Sinh viên làm tiểu luận theo nội dung yêu cầu của giảng viên, đóng quyển, bìa mềm, hình thức trình bày theo file đính kèm và gửi bài tiểu luận về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng 109-A1). Thời gian nhận tiểu luận: Từ ngày 10/7/2021 đến hết ngày 15/7/2021 (Nếu gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện). Quá thời hạn trên, nếu sinh viên chưa gửi tiểu luận coi như không nộp tiểu luận và sẽ không được công nhận kết quả.