Về việc xem lại điểm thi đối với các học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

16-06-2022 00:00 Lượt xem: 1,501

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Hiện nay, các môn thi học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 của K12,13,14; K15 và thay thế khóa luận tốt nghiệp đã có điểm (một số môn giảng viên đang hoàn thiện điểm). Phòng ĐBCLGD nhận đơn xin xem lại kết thúc học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2021 -2022 đối với các môn đã có điểm theo hình thức gửi mail đến địa chỉ: p.dbclgd@niem.edu.vn và nộp đơn trực tiếp tại phòng 109-A1.

Thời gian: Từ 16/6/2022 đến 16h00 ngày 24/6/2022

Trân trọng!