Hôm nay:

Xác nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019

31-01-2019 09:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục Danh sách tên đề tài sau khi sinh viên đã làm việc với giảng viên hướng dẫn. Sinh viên lưu ý thực hiện theo đúng tên đề tài đã đăng ký về khoa.

P.s: Mặc dù đã thông báo nhưng đến thời điểm ngày 31/01/2019 còn 1 sinh viên ngành Kinh tế giáo dục vẫn chưa nộp xác nhận tên đề tài hoặc gửi phản hồi về khoa. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc chậm trễ của mình.

Danh sách sau khi đã cập nhật tên đề tài sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1VgIfoQXtnwngvHx6BxGMsIQVMmIyNts7?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.