Hôm nay:

Xếp thêm lớp Tiếng Anh dàng cho sinh viên lớp chất lượng cao ngành Tâm lý học giáo dục

07-09-2018 00:00 Lượt xem:
Thông báo ếp thêm lớp Tiếng Anh dàng cho sinh viên lớp chất lượng cao ngành Tâm lý học giáo dục

Các em sinh viên lớp CLC ngành Tâm lý học giáo dục từ tuần tới (tuần ngày 10/9/2018) được bố trí học thêm học phần Tiếng Anh 1 trong kế hoạch kỳ 1, các em truy cập tài khoản để xem lịch học và đi học đầy đủ.

 

Trân trọng thông báo

ThS. Trương Vĩnh Bình - Phòng Đào tạo